Categories
Obecné informace

Kvůli mnohým negativním účinkům léků přímo určených ke snížení cholesterolu se lidé začínají ohlížet po jiných druzích léčby, či přírodních léčiv, jako je CBD. Statinyjsou jedním z nejsilnějších druhů léků apředstavují mnohem vyšší rizika než průměrný lék na předpis. „Statiny“ je široký pojem používaný k identifikaci různých léků na cholesterol zaměřených na prevenci srdečních chorob, infarktů, mrtvice a jiných závažných srdečních stavů. Statiny působí tak, že inhibují určité bílkoviny v těle, které se používají na tvorbu cholesterolu, a mohou také pomoci tělu při opětovném vstřebávání nahromaděného cholesterolu, což pomáhá předcházet infarktu a mrtvici.

Tyto nežádoucí účinky se někdy mohou ukázat jako velmi závažné, takže se zdá, že rizika převažují nad výhodami těchto účinných léků na snížení hladiny cholesterolu. Řadí se sem bolest a poškození svalů, poškození jater, zvýšená hladina cukru v krvi (a ve vzácných případech vznik diabetu typu 2), neurologické vedlejší účinky, jako je ztráta paměti nebo zmatenost.

CBD v kombinaci se statiny

CBD má schopnost pomáhat při řízení cholesterolu a pro nedostatek negativních vedlejších účinků. Při užívání CBD spolu se statínovými léčivy je však třeba dodržovat přísnější opatření, aby se udrželo riziko srdečního infarktu nebo mozkové příhody na bezpečné úrovni.

Nesprávné stravování se zvykne připisovat vzniklým onemocněním srdce, srdečního infarktu, mozkové příhody, což jsou hlavní příčinou vyšších hladin cholesterolu. Díky vědcům zkoumajícím rostlinu konopí se ukázalo, že CBD vykazuje významné výhody při řízení cholesterolu a také při oxidačním stresu, což je faktor přispívající k vysokému cholesterolu. Mnoho uživatelů statinů má tendenci používat CBD na potlačení negativních účinků léku.

Související články: CBD a vysoký krevní tlak

Co říkají studie?

Prostřednictvím různých vědeckých studií bylo prokázáno, že CBD má pozitivní vliv na mnoho tělesných funkcí, které jsou spojeny s vysokým obsahem cholesterolu, dokonce i s poškozením jater. Kromě toho bylo pozorováno, že CBD má významné pozitivní účinky na zánět, který je přímo spojen s podmínkami, které léčí statiny. CBD může pomoci tím, že působí jako neuroprotektivní prostředek, snižuje toxiny, které mohou souviset se syntetickými léky, pomáhá při léčbě bolesti (častý vedlejší účinek statinů) a podporuje zdravé úrovně metabolismu lipidů.

Doktor Philip Blair, lékař z Washingtonu tvrdí, že CBD může potenciálně nahradit nebezpečné léky na statiny. Podle Blaira je to hlavně kvůli skutečnosti, že podmínky, v nichž léčí statiny, jsou způsobeny oxidačním stresem a zánětem. Blair také uvádí, že atributy CBD výrazně překonávají problémy spojené s riziky a vedlejšími účinky statinů: „Na rozdíl od těchto selhání statinů kanabinoidy chrání před vážným poraněním a toxickými účinky na mozek, plíce, játra, střeva a ledviny. Je pozoruhodné, že CBD oslabila dysfunkci myokardy, srdeční fibrózu, zánět a vzájemně související signální dráhy, což dramaticky zlepšilo přežití u zvířat. A co víc, v ischemických studiích konkrétně na lidské srdeční tkáni CBD snížila tvorbu reaktivních forem kyslíku, inhibici jaderného faktoru-kB a smrt buněk. “.

Jedním významným aspektem užívání CBD s jakýmkoli lékem je jeho reakce na enzym P-450. CBD se pomocí tohoto enzymu metabolizuje (zpracovává) v játrech stejným způsobem jako mnoho léků na předpis. Zjednodušeně řečeno, enzym P-450 je vždy přítomen v játrech a je zodpovědný za „aktivaci“ léků a dalších látek hned po jejich konzumaci.

Závěr

I když se zdá, že nejlepším způsobem boje proti vysokému cholesterolu je učinit pozitivní změny ve vaší stravě, CBD může být životaschopnou doplňkovou léčbou statínovými lékya může potenciálně pomoci uživatelům při méně negativních vedlejších účincích.

Vyberte si z naší nabídky jedinečných produktů CBD.ELIXOR je prvním legálním pěstitelem konopí na Slovensku.

Zdroje:

https://spacedoc.com/articles/cannabidiol-to-statins-heart-protection

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3085542/

https://www.medicalnewstoday.com/articles/9152#what_is_cholesterol

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/high-blood-cholesterol/in-depth/statins/art-20045772

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Kategórie