Projekty EÚ

Projekt „Inovácia výroby liečivých extraktov“ spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Hlavným cieľom projektu je inovácia výrobného radu spoločnosti, prostredníctvom obstarania technológie extraktora so zameraním na získavanie extraktu z rastlinných materiálov za účelom výroby nových výrobkov a rastu konkurencieschopnosti spoločnosti. Pozrite si PDF dokument