O spoločnosti

Elixor

Ako prvá obchodná a pestovateľská spoločnosť na Slovensku pestujeme legálne pre Vás rastliny rodu Cannabis a spracovávame ich do našich extraktov.

Náš základný tím

Náš tím je zložený zo základného tímu uvedeného nižšie a úžasných ľudí, ktorí nám pomáhajú pri našej práci, či už sa jedná o vedeckých pracovníkov, robotníkov na poli alebo ľudí v administratíve. V každom prípade môžeme povedať, že sme našli perfektných spolupracovníkov i priateľov v jednej osobe.

Ing. Michal Veselý
Ing. Ľubomír Pastucha
Ing. Jan Pícha

Naše hodnoty a ciele
našej práce:

Sme ľudia, ktorí radi pestujú a vyrábajú opäť pre ľudí. Snažíme sa o to, aby náš výsledok práce slúžil ľudom – našim priateľom, členom našich rodín alebo len tak akémukoľvek človeku pre zdravie a radosť.

Našim cieľom je vyrábať 100%-né a zdraviu prospešné produkty. Našou snahou je dosiahnuť v blízkej dobe GMP a HVAC certifikáciu, čiže budeme môcť povedať, že vyrábame prírodné produkty vo farmaceutickej kvalite.

Život je zmena a zmeny nám prinášajú možnosť rásť. V spoločnosti sa snažíme sa o zmenu myslenia a legislatívy v prospech slovenských pestovateľov a spracovateľov konope s dobrými úmyslami. Neustále sa snažíme o firemný pokrok a vývoj efektívnejších a zdravších výrobných procesov a produktov. Spolupracujeme s výskumnými inštitúciami a univerzitami nakoľko veríme, že inovácie môžu zabezpečiť komplexné spracovanie celej rastliny konope a jej uplatnenie v mnohých sférach života ľudí.

Naša činnosť má a musí mať pozitívny vplyv na myslenie ľudí, našu prírodu a celkovú spoločnosť. Pozitívne myslenie nás poháňa vpred, pričom veríme v naše reálne ciele.

Každá firma či jednotlivec je súčasťou nejakej komunity. My sa hlásime k myšlienke spolupatričnosti tým, že sa snažíme podeliť s tým čo máme a snažíme sa vrátiť komunite časť toho čo sme získali. Časť zisku firmy venujeme na dobročinné účely.

prečo my?

Prečo si vybrať produkty od Elixor?

  • spoločnosť Elixor s.r.o. existuje od roku 2017 a odvtedy sa dynamicky vyvíja – startup založený ľudmi s bohatými skúsenosťami s pestovaním, spracovaním a extrakciou
  • dbáme na dobré vzťahy so zákazníkmi i obchodými partnermi
  • sme dostupní a otvorení spolupráci s jednotlivcami alebo firmami z celého sveta
  • máme radi ľudský prístup vo všetkých aspektoch firmy
  • dbáme o životné prostredie a snažíme sa minimalizovať dopad našej činnosti – používame prírodné hnojivá a materiály a ak vyprodukujeme odpad, tak ho separujeme a recyklujeme
  • všetok rastlinný materiál si dopestujeme sami zo semienok a preto vieme čo naše rastliny a extrakty obsahujú
  • dbáme na kvalitu našich produktov a neustále ju kontrolujeme
  • chceme ponúknuť našim zákazníkom kvalitné produkty za rozumnú cenu a preto sa snažíme rozumným spôsobom (recykláciou a novými technologickými postupmi) znižovať cenu nákladov na produkciu pri zachovaní plnej kvality čo sa neskôr prejaví v nižšej cene pre našich zákazníkov
  • spolupracujeme s výskumnými inštitúciami