Vedecká činnosť

Výskumná a inovačná činnosť

Naša spoločnosť sa venuje výskumnej a inovačnej činnosti od jej vzniku, ba dokonca členovia jej základného tímu výskumnej činnosti niekoľko rokov ešte pred jej vznikom. ELIXOR je jednou zo spoločností, ktoré disponujú licenciou od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu licenciu na výkon výskumnej činnosti.

Okrem výskumu v oblasti výroby zdraviu prospešných produktov a spôsobov pestovania rastlín sa naša spoločnosť snaží nájsť aj vhodné odrody do jednotlivých pestovateľských prostredí s ohľadom na dopytovaný výsledný produkt buď pre potravinársky alebo farmaceutický priemysel. V rámci týchto činností spoločnosť spolupracuje aj s odborníkmi z Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre a Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom – Výskumným ústavom potravinárskym.

Hľadáme partnerov z rôznych oblastí priemyslu, ktorý vykonávajú svoj vlastný výskum a vývoj a majú záujem o využitie konopy v ich produktoch. Hľadáme najmä firmy z potravinárskeho, farmaceutického a materiálovo – technologického odvetvia, ktoré majú záujem vstúpiť do spoločných vedecko-výskumných projektov. V prípade záujmu o spoluprácu alebo akéhokoľvek nápadu nás prosím kontaktujte prostredníctvom kontakntého formuláru. Budeme vďační