Categories
ELIXOR novinky, Odborné články

S. Silvestro, S. Mammana, E. Cavalli, P. Bramanti, E. Mazzon:

Use of Cannabidiol in the Treatment of Epilepsy: Efficacy and Security in Clinical Trials

(Molecules 2019, doi: 10.3390/molecules24081459)

Abstrakt:

Prehľadový článok (review) sumarizuje a interpretuje výsledky súčasných klinických štúdií týkajúcich sa účinnosti a bezpečnosti kanabidiolu ako aditívneho liečiva v terapii ťažkých a rezistentných foriem epilepsie. Výsledky jednoznačne poukazujú na sľubný antiepileptický potenciál CBD a to obzvlášť u pacientov, u ktorých konvenčná liečba nezaberá.

Úvod:

Epilepsia je chronické neurologické ochorenie postihujúce viac ako 50 miliónov ľudí na celom svete.  Pričom zhruba tretina pacientov trpí tzv. rezistentnou epilepsiou, pri ktorej sú všetky doposiaľ používané antiepileptiká buď málo účinné, respektíve nefungujú vôbec. Pri tejto forme ochorenia neustále dochádza k opakovaným záchvatom, ktoré významne znižujú kvalitu života pacientov.

Kanabidiol je vďaka nízkej toxicite a neuroprotektívnym vlastnostiam už dlhodobo skúmaný ako potenciálny liek v terapii rôznych neurodegeneratívnych ochorení (ALS, Parkinson, Alzheimer, Huntington). Predpokladá sa, že tieto účinky sú prejavom jeho protizápalových a antioxidačných vlastností. Taktiež je známy aj spazmolytický (antikonvulzívny) efekt CBD, ktorý bol potvrdený v klinických štúdiách zameraných na liečbu epilepsie, obzvlášť u pediatrických pacientov a to vrátane geneticky podmienených diagnóz typu LGS a DS.

Výsledky:

Finalizované klinické štúdie

Výsledky získané z 25 skončených a vyhodnotených klinických štúdií ukazujú, že užívanie kanabidiolu (či už samotného alebo v kombinácii s antiepileptikami) je bezpečné aj pri max. dávke 450 mg/kg/deň, pričom obvyklá testovaná dávka na deťoch (0.5–12 rokov) a mladistvých (12–18 rokov) bola 10–40 mg/kg/deň. Vo všetkých štúdiách bol pozorovaný antiepileptický efekt (prídavného) CBD v zmysle zníženia frekvencie záchvatov o tretinu až polovicu a významné zlepšenie kvality života testovaných pacientov.

Prebiehajúce klinické štúdie

V posledných 5 rokoch boli iniciované desiatky nových štúdií za účelom testovania bezpečnosti a účinnosti kanabidiolu ako potenciálneho antiepileptika. Doposiaľ boli získané zaujímavé výsledky týkajúce sa farmakokinetiky CBD a jeho interakcií s bežne používanými antiepileptikami. Dáta ukazujú, že tieto interakcie neovplyvňujú účinok antiepileptík, pričom sa zároveň potvrdzuje dobrý bezpečnostný profil samotného kanabidiolu. Priebežné výsledky prebiehajúcich štúdií zatiaľ naznačujú, že dlhodobé paralelné užívanie CBD spolu so štandardnými antiepileptikami vedie ku klinicky významnému zníženiu frekvencie kŕčov u rôznych epileptických diagnóz, ako aj zlepšeniu kvality života pacientov.

Záver:

Doposiaľ uskutočnené, či už finalizované alebo ešte prebiehajúce klinické štúdie na batoľatách, deťoch či adolescentoch jasne ukazujú, že kanabidiol je bezpečným a efektívnym preparátom ko-administrovaným spolu s bežne používanými antiepileptikami.

Skratky a vysvetlivky: ALS – amyotrofická laterálna skleróza, CBD – kanabidiol, LGS – Lennox-Gastautov syndróm, DS – Dravetovej syndróm,

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Kategórie