Categories
Aktuality
Čo je kanabidiol

V roku 2013 svet pozoroval, ako extrakt z konopy v zúčenine zazývanej kanabidiol (CBD) úspešne zmenil dievčatko, katatonické zo záchvatu, na šikovné a živé dieťa. Týmto dievčatkom bola Charlotte Figi a stala sa hviezdou ústredného dokumentárneho filmu CNN Weed (Burina).

Pred liečbou produktom z konopy s vysokým obsahom CBD mala Charlotte až 300 záchvatov týždenne. A po CBD? Počet jej záchvatov sa znížil na pár za mesiac. Charlottin príbeh sa rozšíril po celom svete, bola to inšpirujúca nová vlna záujmu verejnosti o túto zlúčeninu. Teraz sa dajú doplnky a oleje s CBD kúpiť online na každodennú potrebu.

Farmaceutické spoločnosti prinášajú nové lieky na báze CBD na police lekární. CBD sa dokonca pridáva do krémov na pokožku a do kozmetiky. Ale čo to CBD presne je a prečo je prínosom pre telo? Pre úplnosť a jasnosť obrazu tejto zázračnej molekuly tu máme kompletného sprievodcu, ktorý vám pomôže lepšie pochopiť, ako CBD funguje.

Čo je kanabidiol (CBD)?

Rastlina konopy dokáže produkovať viac ako 400 rôznych chemických zložiek. Ako iné bylinky, konopa je superpotravina, ktorá produkuje celý rad zlúčenín, ktoré môžu mať priaznivé vplyvy na ľudské telo.

Kanabidiol (CBD) je jednou z týchto živín. Chemikália je jednou z aspoň 113 chemických zlúčenín v rastline konopy, ktoré sa nazývajú kanabinoidy.

Rastúce množstvo dôkazov naznačuje, že konopa má množstvo zdravotných prínosov. Patria sem potenciálne použitia ako pomôcky pre udržanie všeobecného zdravia a preventívne účinky, ako aj použitia vo farmaceutickej medicíne.

Keďže kanabinoidy ako CBD produkuje konopa sama, prístup k rastline je mimoriadne cenný pre osobné zdravie a pohodu, ako aj pokračujúci farmaceutický výskum.

Ako CBD funguje?

Výskumníci ešte stále odhaľujú všetky možné spôsoby, ako CBD funguje v tele. Hoci tento kanabinoid po prvýkrát identifikovali v štyridsiatych rokoch dvadsiateho storočia, výskum sa v danej oblasti zrýchlil len nedávno.

Aj tak vedci v minulých ôsmych dekádach odhalili mnoho základných zistení o tom, ako môže CBD fungovať v tele. Výskumníci už vedia, že CBD pôsobí ako regulátor endokanabinoidného systému (ECS).

ECS je veľká neurotransmiterová sieť, ktorá pomáha telu a mozgu komunikovať medzi sebou. ECS je v podstate most, ktorý pomáha vedomej mysli vnímať okolité prostredie. ECS hrá úlohu v celom rade telesných funkcií, vrátane týchto funkcií:

 • Cyklus spánku/bdenia
 • Pohyb
 • Poznávanie
 • Nálada
 • Pamäť
 • Vnímanie bolesti
 • Pôžitok
 • Metabolizmus
 • Rozmnožovanie
 • Rast kostí
 • Imunitná reakcia

ECS tvoria bunkové receptory, ktoré sedia na povrchu buniek (kanabinoidné receptory) a molekuly, ktoré spájajú tieto receptory (endokanabinoidy). Endokanabinoidy sú ako telu vlastná marihuana. V tomto prípade predpona endo- značí interné. Aktívne chemické látky v konope sú fytokanabinoidy. Fytoodkazuje na rastliny.

Viete ako si budovať imunitu pomocou CBD olejov?

CBD a endokanabinoidný systém

CBD a endokanabinoidný systém

Endokanabinoidný systém je zodpovedný za dosiahnutie a udržanie zdravia.
CBD pracuje tak, že sa napojí na ECS, pričom moduluje účinky. Ide o zlúčeninu, ktorá môže meniť koncentrácie neurotransmiterov v nervovom systéme. Tiež môže vplývať na imunitný systém a iné telesné funkcie, ako napríklad rast kostí.

CBD upokojuje komunikáciu medzi vzrušenými mozgovými bunkami, čo je jedným z dôvodov, prečo sa považuje za prospešný pri takých stavoch, ako je epilepsia a úzkosť. V oboch týchto prípadoch sa bunky v určitých oblastiach mozgu dostávajú do stavu nadmernej stimulácie.

CBD funguje tak, že utišuje túto nadmernú stimuláciu. Výskum naznačuje, že chemikália z konope môže aj zvýšiť alebo posilniť úrovne endokanabinoidov, ktoré sa v tele vyskytujú prirodzene. A to blokovaním enzýmových proteínov, ktoré by normálne tieto zlúčeniny rozkladali.

Doposiaľ vedci identifikovali dva primárne endokanabionoidy. Týmito molekulami sú anandamid (AEA) a 2-Arachidonoylglycerol (2-AG). Z týchto dvoch je anandamid známejší.

Bežne je známy ako „molekula blaženosti“, EAE sa dá porovnať s telu vlastnými kanabidmi.

Jeden zo spôsobov, ktorými CBD pôsobí, je zabraňovanie rýchlemu rozkladu týchto molekúl blaženosti v tele. Tak sa zlepšuje cirkulácia týchto zlúčením, ktoré pôsobia ako prirodzený vylepšovač endokanabinoidného systému.

Ako sa CBD líši od THC?

CBD na druhej strane vôbec nevyvoláva psychotropický „pocit blaženosti“ alebo eufórie. Namiesto toho CBD podporuje pocit pokoja a ľahkosti bez narušenia poznávania alebo spôsobuje, že sa cítite neobvykle.

THC a CBD majú jedinečné účinky, pretože v tele fungujú odlišne.

THC má psychotropné účinky z dôvodu spôsobu, akým zapája určité receptorové miesta na mozgových bunkách. Konkrétne zlúčenina zapája receptor CB1 buniek, ktorý je vysoko koncentrovaný v mozgu a mieche.

Receptor CB1 je jedným z dvoch primárnych kanabinoidových receptorov v endokanabinoidnom sytéme. Druhým kanabinoidným receptorom je receptor zvaný CB2, ktorý sa vo veľkých koncentráciách vyskytuje v imunitných bunkách.

THC má psychoaktívne účinky, pretože priamo zapája receptor CB1 v mozgu. Psychoaktívne zaberá pristávacie plochy telu vlastných kanabinoidov. To prispieva k skresleniu vnímania času, dočasnému poškodeniu krátkodobej pamäte a pozmeneného poznávania, ktoré sú častým prejavom po konzumácii produktov s vysokým obsahom THC z konopy.

CBD však na druhej strane vykazuje terapeutické prínosy bez toho, aby došlo k týmto zmenám v poznávaní. Namiesto priameho zapojenia CB1 receptora CBD interaguje s receptorom spojením s tým, čo je známe ako alosterické miesto na receptorovom proteíne.

„Alosterické miesto“ je viac-menej bočné vrecko na bunkovom receptore. To jednoducho znamená, že CBD má schopnosť upravovať spôsob, ako sa iné zlúčeniny napájajú na tento receptor a nevyvoláva priame účinky ako taký.

CBD je modulátor. Pôsobí ako dopravný policajt alebo riaditeľ, ktorý mení rovnováhu endokanabinoidného systému. Upravuje hladiny endokanabinoidových molekúl a mení to, ako interagujú s telom.

THC je skôr priamou náhradou endokanabinoidových zlúčenín, zakiaľ čo CBD sa považuje za prírodný posilňovač.

Je CBD psychoaktívny?

Hoci sa po požití CBD nebudete cítiť euforicky, na mozog pôsobí. Nebolo by technicky správne nazývať CBD „nepsychoaktívnym“.

Výskum zistil, že CBD zapája jeden z tých istých bunkových receptorov v mozgu a tele ako bežne známe antidepresíva. Predmetný bunkový receptor sa nazýva serotonínový receptor 5-HT1A .

Predpokladá sa, že zapojenie tohto bunkového receptora má tíšiaci účinok, pričom sa znižuje vzrušivosť mozgu. Prostredníctvom svojej interakcie s týmto receptorom CBD zvyšuje množstvo serotonínu v mozgu.

Výskumníci špekulujú, že to zlepšuje náladu a podporuje pozitívne vnímanie pohody. Aj keď CBD nemusí spôsobiť rovnaký euforický efekt ako THC, táto zlúčenina stále ovplyvňuje myslenie a správanie zlepšením nálady a potlačením úzkosti. V tomto zmysle CBD je psychoaktívnou látkou.

Predklinický výskum u hlodavcov tiež zistil, že CBD pôsobí rýchlo, zvyšuje hladiny serotonínu do niekoľkých sekúnd po aplikácií. Na druhej strane, antidepresívam môže trvať niekoľko týždňov, kým sa prejavia ich priaznivé účinky.

Zistite ako ovplyvňuje CBD alergie.

Terapeutický potenciál CBD.

Niekoľkokrát bolo spomenuté, že látky z konope majú terapeutický potenciál. Ale aký osoh má CBD v skutočnosti? Aké vlastnosti robia z kanabinoidov látky s priaznivým vplyvom na zdravie?

Výskum naznačuje, že CBD má tieto vlastnosti:

 • Protizápalové
 • Analgetické
 • Antioxidačné
 • Antispazmodické
 • Antiemetické
 • Antipsychotické
 • Antiepileptické
 • Vazorelaxačné
 • Imunosupresívne
 • Neuroprotektívne
 • Antimikrobiálne
 • Antimykotické

Zistilo sa, že CBD je tiež prospešný pre pokožku a potenciálne znižuje tvorbu tuku, ktorý prispieva k akné. Táto zlúčenina môže mať tiež mierny povzbudzujúci účinok v malých dávkach, zatiaľ čo možno poskytuje sedatívnejšie účinky vo väčších dávkach

Aké chorobné stavy rieši CBD?

Každý deň sa dozvedáme sa niečo nové o lekárskych vlastnostiach CBD.
V poslednom desaťročí výskumníci urobili niekoľko významných objavov o CBD.

Zlúčenina sa v súčasnosti skúma v súvislosti s nasledujúcimi 7 chorobami: Je však dôležité pamätať na to, že terapeutický potenciál CBD je ďalekosiahly a týchto málo podmienok predstavuje iba špičku ľadovca, pokiaľ ide o hodnotu kanabisovej zlúčeniny. Tu je sedem chorôb, ktoré môžu reagovať na CBD:

1. Epilepsia

Výskum o CBD pri epilepsii je doposiaľ najrozsiahlejší, pokiaľ ide o klinický výskum. Jedna biofarmaceutická spoločnosť už vytvorila antiepileptikum na báze CBD s názvom Epidiolex.

Epidiolex, ktorý vyvinula britská farmaceutická spoločnosť GW Pharmaceuticals, obsahuje izolovaný CBD. Doteraz bol úspešný v klinických štúdiách fázy 3 pri Dravetovom syndróme Dravet aj Lennox-Gastautovom syndróme. Oba stavy ovplyvňujú pediatrických pacientov a často nereagujú na konvenčné farmaceutickú liečbu.

Tieto stavy často vedú k predčasnej smrti a môžu každý deň spôsobiť desiatky záchvatov. Úspešné štúdie fázy 3 sú poslednými krokmi pri schvaľovaní nových liekov na epilepsiu na lekárske použitie. V jednej štúdii vedci testovali účinky CBD u 120 detí vo veku od dvoch do 18 rokov.

Recenzovaná štúdia bola zverejnená v roku 2017 v New England Journal of Medicine. Štúdia zistila, že CBD úspešne znížila záchvaty u 43 percent testovaných osôb o viac ako polovicu. U tých, ktorí dostali CBD, došlo v priemere k zníženiu záchvatov z 12,6 na 5,9 záchvatu za mesiac.

Tí, ktorí dostali placebo, sa pohybovali v rozmedzí od 14,9 do 14,1 záchvatu za mesiac. U 5 percent pacientov s CBD záchvaty úplne vymizli. V prípade placeba sa to vôbec nestalo.

2. Rakovina

Rastúci počet predklinických dôkazov a jedna z prvých skúšok naznačujú, že CBD má silné protirakovinové vlastnosti. V laboratórnych a hlodavčích modeloch rakoviny prsníka zlúčenina kanabisu úspešne spôsobila samodeštrukciu nádorových buniek.

K tomu dochádza procesom nazývaným apoptóza, ktorú možno opísať ako „samovraždu buniek“. Normálne bunky prirodzene podstúpia apoptózu, ak sú poškodené alebo choré.

Z nejakého dôvodu však rakovinové bunky prestávajú reagovať na signály, ktoré spúšťajú samovraždu buniek. To znamená, že rakovinové bunky môžu ďalej rásť a množiť sa. Očakáva sa, že CBD bude najúčinnejšia v prípade rakovinových buniek prsníka, hoci aj niekoľko ďalších typov rakovinových buniek reagovalo na kanabinoid v predklinickom výskume.

Začiatkom roku 2017 spoločnosť GW Pharmaceuticals znova testovala účinky lieku založeného na kanabise na 21 pacientoch s multiformným glioblastómom, agresívnou formou rakoviny mozgu. Účastníci boli liečení liekom, ktorý obsahoval psychoaktívne THC a CBD.

Pacienti v štúdii dostali aj chemoterapiu. Klinická štúdia fázy 2 zistila, že pacienti liečení liekom na báze kanabisu mali ročnú mieru prežitia 83%.

Tí, ktorým bolo podané placebo, mali ročnú mieru prežitia 53 percent. Pacienti liečení kanabisom prežili stredný počet 550 dní v porovnaní s iba 369 dňami u pacientov, ktorým bolo podané placebo.

3. Psychiatrické poruchy

Ste skleslý alebo nadmerne úzkostlivý? CBD by mohol pomôcť.

Výskum naznačuje, že CBD môže byť užitočným nástrojom pri liečbe psychiatrických porúch. Predklinické štúdie zistili, že CBD má antidepresívne vlastnosti a môže pomôcť pri pocitoch úzkosti.

Rané klinické štúdie však tiež zistili, že lieky založené na CBD preukázali známky úspechu pri schizofrénii rezistentnej na liečbu. Hoci sa psychoaktívne THC nepovažuje za užitočné pre ľudí s psychotickými poruchami, CBD nie je psychotropnou látkou.

V skutočnosti predklinický výskumnaznačuje, že CBD môže skutočne utlmovať psychoaktívne vlastnosti THC. Tie isté vlastnosti sú pravdepodobne tým, čo robí z CBD zlúčeninu, ktorá je predmetom záujmu vo výskume schizofrénie.

Spoločnosť GW Pharmaceuticals opäť úspešne ukončila fázu 2 klinickej skúšky , ktorá testovala účinky CBD u 88 pacientov so schizofréniou. CBD sa podával ako doplnková liečba spolu s konvenčnými antipsychotickými liekmi.

Štúdie zistili, že liek na báze CBD úspešne zmiernil pozitívne aj negatívne symptómy poruchy, ako aj zlepšil kogníciu, keď bol spárovaný s konvenčnou liečbou.

Zistite viac o liečbe úzkosti pomocou CBD.

4. Zápalové poruchy

Zápal je vinníkom pri mnohých chorobách, je však zvlášť problematický pri autoimunitných ochoreniach. Z rozsiahleho predklinického výskumu vyplýva, že CBD môže byť užitočný pri liečbe rôznych zápalových porúch.

Experimentálny výskum naznačuje, že endokanabinoidný systém je novým hráčom v oblasti zápalu.

Zatiaľ čo vedci stále skúmajú zložité spletence medzi ECS a imunitným systémom, predbežné dôkazy poskytujú pozitívne signály, že CBD môže úspešne zmierniť zápal, ktorý prispieva k viacerým rôznym chorobám, vrátane týchto ochorení:

 • Depresia
 • Diabetes
 • Alzheimerova choroba
 • Neuropatická bolesť
 • Reumatoidná artritída
 • Metabolická choroba

5. Diabetes

Štúdia fázy 2 publikovaná v publikácii Diabetes Care testovala účinky liekov na báze kanabinoidov u 62 pacientov s cukrovkou 2. typu Lieky obsahovali CBD aj ďalšiu kanabisovú zlúčeninu, tetrahydrokanabivarín (THCV).

Vedci zistili, že CBD redukuje rezistín, čo je zlúčenina, ktorá prispieva k hromadeniu brušného tuku.

CBD tiež zvýšila hladiny zlúčeniny nazývanej inzulínotropný peptid závislý od glukózy. Predpokladá sa, že tento peptid zvyšuje sekréciu inzulínu. Pri diabete 2. typu bunky prestávajú reagovať na inzulín a pacienti sa musia brať hormón, aby sa udržala hladina cukru v krvi.

Celkové výsledky štúdie nedosiahli klinické ciele. Tieto zistenia však naznačujú, že stále existuje dôvod pokračovať vo výskume CBD vo výskume cukrovky.

U hlodavcov sa zistilo že liečba CBD znižuje inzulínovú rezistenciu u neobéznych myší, ale aj zastavuje rozvoj autoimunitného diabetu u neobéznych myší.

6. Neurologické stavy

Stresové a protizápalové účinky CBD môžu byť obzvlášť užitočné pri neurologických stavoch a chorobách zo starnutia.

Z výskumov vyplýva, že CBD môže byť nápomocná pri spomalení progresie a liečbe symptómov neurologických a degeneratívnych stavov, ako je Alzheimerova choroba, Parkinsonsonova choroba a skleróza multiplex (MS).

V mnohých krajinách je liek na predpis s obsahom psychoaktívneho THC a CBD už k dispozícii pre pacientov so sklerózou multiplex. Tým liekom je Sativex a bol vyvinutý spoločnosťou GW Pharmaceuticals.

Zistilo sa, že Sativex je účinný pri zmierňovaní bolesti a znižovaní spasticity a trasov súvisiacich s MS. MS je degeneratívna porucha, ktorá spôsobuje poškodenie tukovej výstelky nervových buniek v mozgu.

Výskum naznačuje, že CBD môže poskytnúť dlhodobú ochranu pred poškodením nervových buniek znížením zápalu.

7. Mozgová trauma

Verte alebo nie, vláda USA má patent (US6630507) na používanie kanabinoidov ako neuroprotektívnych antioxidantov. Antioxidanty sú zlúčeniny, ktoré zabraňujú poškodeniu buniek a DNA.

Ako neuroprotektívny antioxidant môže byť CBD užitočný pri kontrole poškodenia chrbta spôsobeného zraneniami mozgu. Tieto neuroprotektívne vlastnosti tiež robia zlúčeninu užitočnou pri liečbe vyššie uvedených neurodegeneratívnych porúch.

V súčasnosti má biofarmaceutická spoločnosť Kannalife Science výhradné práva na americký patent a dúfa, že vyvinie terapie na prevenciu a na pomoc pacientom zotaviť sa po poškodení mozgu.

Zatiaľ čo vyšetrovania stále prebiehajú, predklinický dôkaz naznačuje, že liečba CBD môže znižovať poškodenie spôsobené traumatickým úrazom mozgu. Ďalšie dôkazy naznačujú, že liečba CBD po mŕtvici môže zlepšiť zotavenie po danej udalosti.

Má CBD vedľajšie účinky?

Vo všetkých štúdiách uvedených vyššie sa zistilo, že CBD je vo všeobecne veľmi dobre tolerovaný, samotná konopa nie je toxická a ešte asi neexistuje čo i len jediná hlásená smrť spôsobená predávkovaním konopou, dokonca aj u psychoaktívnych odrôd.
Ak sa však chcete dozvedieť, ako CBD funguje, budete chcieť poznať potenciál menej významných vedľajších účinkov. Medzi niektorré ohlásené vedľajšie účinky pri vysokých dávkach CBD (vo forme farmaceutického m Epidolexu sa testovali u pacientov s epilepsiou) patrí?

 • Spánok
 • Diarrhea
 • Nedostatok apetítu
 • Únava
 • Zvracanie
 • Kŕče
 • Zvýšená teplota tela

Tieto vedľajšie účinky sa vo všeobecnosti považujú za mierne. Pri nižších dávkach užívaných jednoducho na účely zaistenia duševnej pohody je menšia pravdepodobnosť výskytu týchto vedľajších účinkov.

Ako CBD interaguje s farmaceutickými liekmi?

Ak existuje jedna veľká námietka proti CBD, môže to byť to, že môže byť riskantné zmiešať ho s farmaceutickými liekmi. Ako sa ukazuje, CBD môže brániť pečeni účinne detoxikovať lieky na predpis.

Robí to tak, že blokuje pôsobenie enzýmov, ktoré štiepia a odpratávajú odhadom70 až 80 percent liekov, ktoré sa momentálne používajú v klinickej praxi.

V dôsledku toho si v tele môžeme vytvoriť nebezpečné úrovne látok v tele. Tak sa pacienti vystavujú vyššiemu riziku farmaceutickej toxicity, takže sa určite poraďte so svojím lekárom alebo lekárom špecializovaným na konopu.

Kde nájdete CBD?

Výrobky s infúziou CBD je možné zakúpiť online a dokonca aj v obchodoch a lekárňach v niekoľkých krajinách vrátane, okrem iného, Spojených štátov, Kanady, Českej republiky, Holandska, Spojeného kráľovstva a Austrálie.

Tí, ktorí majú prístup k prístupovým bodom pre konopu na lekárske účely alebo pre dospelých, si tiež môžu kúpiť sušenú rastlinu a ďalšie produkty vyrobené z kultivarov konopy s vysokým obsahom CBD. Tieto výrobky nájdete v lekárňach, v kaviarňach a spoločenských kluboch.

Čo hľadať v doplnku CBD

Je to neuroprotektívny antioxidant, zmierňovač bolesti, zlepšovač nálady a protinádorová zlúčenina, existuje veľa dôvodov, prečo ľudia chcú zlepšiť svoje zdravie doplnením CBD.

Mikrodávkovanie CBD je stále populárnejšie. Mikrodávka predstavuje asi 2,5 g zlúčeniny, hoci pre niektorých spotrebiteľov nie je neobvyklé, že si ako doplnok s nízkou dávkou vezmú až 5 miligramov.

Pri hľadaní doplnku CBD online je potrebné zvážiť niekoľko otázok:

 • Bol extrakt získaný z celých kvetov (najlepšia časť rastliny)?
 • Obsahuje škodlivé prísady (propylénglykol, polyetylénglykol)?
 • Bol produkt dovezený alebo lokálne pestovaný?
 • Je produkt vyrobený z organickej konopy/ legálnej konopy?
 • Je doplnok CBD izolátom alebo je úplne extrahovaný?

Konope CBD verzus konope s dominantným CBD CBD nachádzajúci sa v konope a CBD nachádzajúci sa v legálnych kmeňoch konopy je rovnaký. Konopa, ktorá obsahuje kmene konopy s obsahom CBD a vysokým obsahom CBD, sú v skutočnosti rovnaké rastliny.

Hlavný rozdiel je v zákone. Rastliny legálne klasifikované ako konopa obsahujú menej ako 0,3 percenta psychoaktívneho THC. Rastliny, ktoré sa nazývajú jednoducho „konopa“, môžu obsahovať viac ako 0,3% THC.

Rastliny, ktoré obsahujú väčšie množstvo THC, sú stále rovnakými druhmi rastlín, ale považujú sa za iný chemovar. Pojem „chemovar“ sa vzťahuje na rozličné odrody konopy, ktoré produkujú rôzne dominantné kanabinoidy.

Doteraz existujú tri primárne konopné chemovary: odrody s vysokým obsahom THC, odrody s vysokým CBD a odrody, ktoré obsahujú zmes obidvoch zlúčenín.

Je CBD legálne?

Teraz, keď sa zaoberáme otázkou „Čo je kanabidiol (CBD)“, aká je právna stránka vecí?

Hoci konzumenti v Českej republike a iných častiach sveta majú jednoduchý prístup k CBD v lekárňach, legalita tejto zlúčeniny je naďalej predmetom sporu v USA.

Pestovatelia konope dostali zákonné právo pestovať konopu a extrahovať CBD na základe zákona o poľnohospodárstve z roku 2014. Zákon o poľnohospodárstve z roku 2014 umožňuje pilotné programy pestovania, predaja a uvádzania konopy na trh, ktoré sú sankcionované štátom.

Napriek tomu správa pre presadzovanie liekov (DEA) nedávno pridala nové pravidlo s názvom “Vytvorenie nového kódexu pre liečivá pre extrakt z marihuany.” Toto pravidlo dostáva CBD do kategórie extraktu z konopy, ktorá je ilegálna v zmysle zákona o kontrolovaných látkach.

Kódex pre liečivá hovorí:

“Z praktických dôvodov budú všetky extrakty, ktoré obsahujú CBD, obsahovať aspoň malé množstvo iných kanabinoidov. [1] Keby však bolo možné z rastliny konope vyrobiť extrakt, ktorý obsahoval iba CBD a žiadne ďalšie kanabinoidy, takýto extrakt by spadal pod nový kód drogy 7350.”

Zdá sa, že slobody, ktoré poskytuje zákon o poľnohospodárstve z roku 2014 a nový zákon DEA o liekoch 7350, si navzájom odporujú. To, či DEA má zákonné právo zahrnúť CBD do tohto nového kódexu, je témou aktuálneho sporu o konopný a kanabisový priemysel.

To, či sa CBD považuje za kontrolovanú látku, bude vo veľkej miere závisieť od toho, kto interpretuje zákon a ako sa ho rozhodne prečítať. Nákup CBD sa nepovažuje za vysoko rizikovú činnosť pre spotrebiteľov. Naopak, bremeno tejto legálnej šedej oblasti spočíva na výrobcoch a dodávateľoch.

Poznanie základných informácií o konope je dôležité pre každého

On-line program pre získanie osvedčenia o nadobudnutí základných znalostí o konope Cannabis Fundamentals Certificate Program zastrešuje všetko zásadné, čo potrebujete vedieť o konope. Históriu konopy, vedu, botaniku, produkty, účinky, dávkovanie a podobne.

Objednajte si svoj CBD olej – kvalitný a legálny.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Kategórie