Categories
Všeobecné informácie

Inovácie sú našou prirodzenou súčasťou. 


Spoločnosť ELIXOR s.r.o. sa venuje výskumnej a inovačnej činnosti od jej vzniku.
Členovia jej základného tímu pracujú vo výskume už niekoľko rokov, ešte pred samotným vznikom značky. ELIXOR je jedinou z pestovateľských spoločností, ktoré sa venujú konope a od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu disponuje licenciou na výkon výskumnej činnosti

Snažíme sa o spojenie overených postupov a inovácií pri pestovaní a extrahovaní účinných látok z rastlín. Myslíme si, že tak tradičná rastlina ako je konope si zaslúži inovatívny prístup.

Našou úlohou ako výskumníkov je neustále spochybňovať doterajšie poznatky, overovať ich a neustále zlepšovať. Analyzujeme každý náš krok. Od vysadenia semienka do kvetináča, cez starostlivosť o rastlinu až po spracovanie na finálny produkt. Naše procesy vylepšujeme nie len kvôli efektivite, ale hlavne kvôli ekologickému dopadu na krajinu.

ELIXOR sa chce neustále zlepšovať a to je možné iba na základe zväčšujúcej sa poznatkovej základne spoločnosti. Iba tak môžeme vyrábať kvalitnejšie a zdraviu prospešné produkty.

V súčasnej dobe sme dokončil jeden výskumný projekt s názvom Optimalizácia procesov, získavania extraktov zdravotne aktívnych zložiek z konopy siatej.

Spoluriešiteľ projektu:  Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Doba riešenia:   06.2020 – 12.2020

Obsah projektu

 1. Odborná štúdia
 2. A) Výsledky laboratórnych analýz extraktov
  B) Schematické návrhy polovýrobných postupov variantných riešení pre poloprevádzkové pokusy
 1. Výsledky laboratórnych analýz získaných produktov z polovýrobných pokusov
 2. Bilancované alternatívne postupy
 3. Protokoly výsledkov  prevádzkových pokusov
 4. Výrobná a výrobková dokumentácia

Výsledkom našej práce je vedomosť, ktorá prispela k zlepšniu a k skvalitneniu procesov výroby našich produktov.

Súbežne sme spustili projekt s názvom Vplyv zloženia vody a hnojív používaných vo vegetatívnom období a vo fáze kvitnutia konopných rastlín.

Spoluriešiteľ projektu:  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Doba riešenia:   09.2020 – 06.2021

Obsah projektu

 1. Odborná štúdia
 2. A) Výsledky laboratórnych analýz vody a hnojív v bio kvalite
  B) Schematické návrhy postupov hnojenia a zavlažovania
 1. Pokusné pestovanie s použitím elektromagneticky aktivovanej vody
 2. Identifikácia a použitie bežne sa vyskytujúcich rastlinám prospešných látok v prírode za účelom hnojenia
 3. Pokusné pestovanie s použitím bio hnojív prírodného pôvodu
 4. Výsledky laboratórnych analýz vypestovaných rastlín
 5. Bilancované alternatívne postupy
 6. Protokoly výsledkov  prevádzkových pokusov
 7. Výrobná a procesná dokumentácia

Výsledkom vyššie uvedeného projektu bude know-how potrebné pre efektívnejšie a ekologickejšie pestovanie rastlín rodu Cannabis a tým pádom kvalitnejšie produkty s menšou ekologickou a uhlíkovou stopou.

Okrem toho nás tento rok čaká ešte projekt SMART FARM, ktorý sa bude venovať využitiu nových technológii v našich pestovateľských podmienkach a spustenie databázy vedeckých štúdii a článkov o konope, jej spracovaní a jej účinkoch na ľudské telo. 

Táto databáza bude dostupná na našich stránkach.


Veríme, že dôkazy a štúdie o pozitívnom vplyve rastliny konope napomôžu k zmene myslenia a postoja ku konopnej rastline v našej spoločnosti.

“Inovácia predstavuje rozdiel medzi lídrom a nasledovníkom.”

Steve Jobs

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Kategórie