Categories
Všeobecné informácie

Kvôli mnohým negatívnym účinkom liekov priamo určených na zníženie cholesterolu sa ľudia začínajú obzerať po iných druhoch liečby, či prírodných liečiv, akým je aj CBD. Statíny sú jedným z najsilnejších druhov liekov a predstavujú oveľa vyššie riziká ako priemerný liek na predpis. „Statíny“ je široký pojem používaný na identifikáciu rôznych liekov na cholesterol zameraných na prevenciu srdcových chorôb, infarktov, mŕtvice a iných závažných srdcových stavov. Statíny pôsobia tak, že inhibujú určité bielkoviny v tele, ktoré sa používajú na tvorbu cholesterolu, a môžu tiež pomôcť telu pri opätovnom vstrebávaní nahromadeného cholesterolu, čo pomáha predchádzať infarktu a mŕtvici.

Tieto vedľajšie účinky sa niekedy môžu ukázať ako veľmi závažné, takže sa zdá, že riziká prevažujú nad výhodami týchto účinných liekov na zníženie hladiny cholesterolu. Zaraďuje sa sem bolesť a poškodenie svalov, poškodenie pečene, zvýšená hladina cukru v krvi (a v zriedkavých prípadoch vznik cukrovky typu 2), neurologické vedľajšie účinky, ako je strata pamäti alebo zmätenosť.

CBD v kombinácii so statínmi

CBD má schopnosť pomáhať pri riadení cholesterolu a pre nedostatok negatívnych vedľajších účinkov. Pri užívaní CBD spolu so statínovými liekmi je však potrebné dodržiavať prísnejšie opatrenia, aby sa udržalo riziko srdcového infarktu alebo mozgovej príhody na bezpečnej úrovni.

Nesprávne stravovanie sa zvykne pripisovať vzniknutým ochoreniam srdca, srdcového infarktu, mozgovej príhody, čo sú hlavnou príčinou vyšších hladín cholesterolu. Vďaka vedcom skúmajúcim rastlinu konope sa ukázalo, že CBD vykazuje významné výhody pri riadení cholesterolu a tiež pri oxidačnom strese, čo je faktor prispievajúci k vysokému cholesterolu. Mnoho používateľov statínov má tendenciu používať CBD na potlačenie negatívnych účinkov lieku.

Pozri aj: CBD a vysoký krvný tlak

Čo hovoria štúdie?

Prostredníctvom rôznych vedeckých štúdií bolo preukázané, že CBD má pozitívny vplyv na mnoho telesných funkcií, ktoré sú spojené s vysokým obsahom cholesterolu, dokonca aj s poškodením pečene. Okrem toho sa pozorovalo, že CBD má významné pozitívne účinky na zápal, ktorý je priamo spojený s podmienkami, ktoré liečia statíny. CBD môže pomôcť tým, že pôsobí ako neuroprotektívny prostriedok, znižuje toxíny, ktoré môžu súvisieť so syntetickými liekmi, pomáha pri liečbe bolesti (častý vedľajší účinok statínov) a podporuje zdravé úrovne metabolizmu lipidov.

Doktor Philip Blair, lekár z Washingtonu tvrdí, že CBD môže potenciálne nahradiť nebezpečné lieky na statíny. Podľa Blaira je to hlavne kvôli skutočnosti, že podmienky, v ktorých liečia statíny, sú spôsobené oxidačným stresom a zápalom. Blair tiež uvádza, že atribúty CBD výrazne prekonávajú problémy spojené s rizikami a vedľajšími účinkami statínov: „Na rozdiel od týchto zlyhaní statínov chránia kanabinoidy pred vážnym poranením a toxickými účinkami na mozog, pľúca, pečeň, črevá a obličky. Je pozoruhodné, že CBD oslabila dysfunkciu myokardu, srdcovú fibrózu, zápal a vzájomne súvisiace signálne dráhy, čo dramaticky zlepšilo prežitie u zvierat. A čo viac, v ischemických štúdiách konkrétne na ľudskom srdcovom tkanive CBD znížila tvorbu reaktívnych foriem kyslíka, inhibíciu jadrového faktora-kB a smrť buniek. “.

Jedným významným aspektom užívania CBD s akýmkoľvek liekom je jeho reakcia na enzým P-450. CBD sa pomocou tohto enzýmu metabolizuje (spracováva) v pečeni rovnakým spôsobom ako mnoho liekov na predpis. Zjednodušene povedané, enzým P-450 je vždy prítomný v pečeni a je zodpovedný za „aktiváciu“ liekov a ďalších látok hneď po ich konzumácii.

Záver

Aj keď sa zdá, že najlepším spôsobom boja proti vysokému cholesterolu je urobiť pozitívne zmeny vo vašej strave, CBD môže byť životaschopnou doplnkovou liečbou statínovými liekmi a môže potenciálne pomôcť používateľom pri menej negatívnych vedľajších účinkoch.

Vyberte si z našej ponuky unikátnych CBD produktov. ELIXOR je prvý legálny pestovateľ konope na Slovensku.

Zdroje:

https://spacedoc.com/articles/cannabidiol-to-statins-heart-protection

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3085542/

https://www.medicalnewstoday.com/articles/9152#what_is_cholesterol

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/high-blood-cholesterol/in-depth/statins/art-20045772

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Kategórie