Categories
Všeobecné informácie

CBD a COVID-19

Keď naďalej vidíme prepuknutie nového koronavírusu, mnohí čakajú a dúfajú, že sa vyvinú lieky, ktoré by pomohli predchádzať potenciálne smrteľnej chorobe.
Konope je na zozname potenciálnych liečebných postupov na prevenciu.

Tím kanadských vedcov sa domnieva, že boli schopní nájsť silný kmeň konope, ktorý by sa dokázal vysporiadať s COVID-19, alebo mu predchádzať. V apríli vedci z Lethbridgskej univerzity uviedli, že vďaka ich štúdii objavili viac ako 13 rastlín s vysokou koncentráciou CBD, ktoré ovplyvňujú priechody ACE2. Prostredníctvom receptoru ACE2 baktérie vírusu vstupujú do tela.

Výsledky uvedené v online denníku Preprints naznačujú, že extrakty konope s vysokým obsahom CBD môžu pomôcť blokovať proteíny, ktoré poskytujú „bránu“ pre COVID-19 na vstup do hostiteľských buniek. Konope vraj dokáže znížiť vstupné body vírusu až o 70%, ako uviedol Igor Kovalchuk, čo nie je ľahké docieliť s bežnými liekmi. Dokonca sa uvažuje o použití konope ako prípravok na čistenie úst a kloktanie hrdla, aby sa znížilo riziko vstupu vírusu do tela cez ústa.

Pozrite aj: Terpény s CBD v boji proti COVID-19.

Čo hovoria nové štúdie?

Nové dôkazy podporujú teóriu, že CBD z konope môže pomôcť tým, ktorí trpia závažným zápalom pľúc, ku ktorému dochádza v pokročilejších prípadoch COVID-19. Štúdia vedcov z Augusta University v Gruzínsku naznačuje, že CBD môže pozitívne ovplyvniť syndróm akútnej respiračnej tiesne – nebezpečný symptóm COVID-19 spôsobený nadmernou zápalovou odpoveďou. Znížením špecifických cytokínov, ako je interleukín (IL) -6, IL-1b a IL-17, môžeme znížiť zápal a tým ukončiť respiračné ťažkosti a poškodenie. Výsledky výskumných experimentov teóriu podporili.

Jeden výskum sa uskutočnil na myšiach, ktorým sa prvýkrát umelo vyvolal ARDS. Akutní respirační distress syndrom má symptómy podobné tým, ktoré vidíme u závažných pacientov COVID-19. Táto liečba znížila saturáciu kyslíka v krvi o 10% a dokonca spôsobilo u myší štrukturálne poškodenie pľúc. Potom, čo sa myší pacienti zhodovali s dýchacími ťažkosťami, bolo im podané CBD. Výsledky ukázali, aké silné môže byť CBD pri liečbe ARDS. „Tieto príznaky sa úplne alebo čiastočne zvrátili a vrátili sa na úroveň normálneho stavu po liečbe CBD,“ uvádzajú autori. U myší liečených CBD sa tiež zvýšila hladina lymfocytov v ich krvi, ktoré sú dôležitými bielymi krvinkami na potlačenie infekcií.

Liečba respiračných vírusových ochorení pomocou CBD

Na základe súčasných zistení vedci štúdie tvrdia, že CBD by mohlo hrať imunoterapeutickú úlohu pri liečbe závažných respiračných vírusových infekcií.
Je pravdepodobné, že CBD sa môže použiť ako terapeutický kandidát pri liečbe rôznych zápalových stavov vrátane COVID-19 a ďalších vírusov.

Existuje okolo 800 druhov sativy s vysokým obsahom CBD, ktoré by mohli byť v tejto oblasti použiteľné. Samozrejme, nie každý prípravok obsahujúci CBD nám zaručí ochranu. Takisto sa odborníci domnievajú, že fajčenie konope nie je najvhodnejší spôsob užívania, nakoľko je to príťaž na pľúca. Vďaka oslabeniu pľúc má koronavírus ľahšiu cestu k tomu napadnúť náš organizmus. Odporúča sa podávať v tabletkách či olejoch.

Pri vypuknutí pandémie si ľudia začali viac strážiť svoj imunitný systém, na ktorý má veľmi pozitívny vplyv CBD. Podľa odborníkov chýba viac výskumov na potvrdenie tejto teórie prepojenia CBD a COVID-19 a hlavne testovanie na ľudských pacientoch.

Vyberte si z našej ponuky unikátnych CBD produktov. ELIXOR je prvý legálny pestovateľ konope na Slovensku.

Zdroje:

https://nypost.com/2020/05/21/scientists-believe-cannabis-could-help-prevent-treat-coronavirus/

https://www.cleveland.com/news/2020/03/ace2-how-researchers-think-coronavirus-attacks-cells-and-how-it-could-be-stopped.html

https://www.forbes.com/sites/emilyearlenbaugh/2020/07/15/cbd-for-coronavirus-new-study-adds-evidence-for-cannabis-as-covid-19-treatment/#5491ef63382d

https://blogs.webmd.com/webmd-doctors/20200420/marijuana-and-covid19-what-a-doctor-wants-you-to-know

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Kategórie